Sąd umorzył postępowanie wykroczeniowe w sprawie wniosku Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko klientowi Kancelarii

11 Październik 2018

Państwowa Inspekcja Pracy zarzucała Klientowi Kancelarii prowadzenie agencji pracy bez wymaganego prawem zezwolenia. Jest to wykroczenie przewidziane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył jednak postępowanie wykroczeniowe z uwagi na brak znamion.

czytaj więcej

Krótsze terminy przedawnienia

19 Wrzesień 2018

Wskutek zmiany kodeksu cywilnego, od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady obliczania przedawnienia roszczeń, doszło także do skrócenia terminów przedawnienia wielu z nich. 

czytaj więcej

Dobra zmiana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty?

23 Sierpień 2018

W Giżycku pacjent znieważył dwóch lekarzy oraz pielęgniarkę słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a dodatkowo jednemu z lekarzy groził śmiercią oraz uszkodzeniem samochodu. W sądzie prokurator domagał się zastosowania wobec oskarżonego art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Sąd nie podzielił jego opinii. 

czytaj więcej

Kolejne zwycięstwo w sprawie o tzw. „opłaty półkowe”

1 Sierpień 2018

1 300 000 zł – taką kwotę odzyskała kancelaria Duraj Reck i Partnerzy dla swojego klienta w sprawie dotyczącej opłat półkowych. Prawnicy kancelarii po raz kolejny pokazali, że specjalizują się w sporach pomiędzy dostawcami a sieciami wielkopowierzchniowymi o pobieranie dodatkowych opłat związanych z dystrybucją towarów.

czytaj więcej

Kolejny sukces kancelarii: skuteczna skarga na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

18 Lipiec 2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadną przygotowaną przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od towarów i usług. Klient otrzyma od organu podatkowego kwotę prawie 47 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

czytaj więcej

4-letnia batalia warta 8 000 000 zł rozstrzygnięta na korzyść klienta

10 Lipiec 2018

Kolejny sukces kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w postępowaniu o zwrot zadatku w podwójnej wysokości, o wartości 8 000 000 zł. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił po 4-letniej batalii prawnej roszczenia kupującego nieruchomość, który przy zawarciu umowy przedwstępnej zapłacił sprzedającemu 4 000 000 zł zadatku i w związku z brakiem spełnienia warunków prawnych przewidzianych umową, odstąpił od niej. 

czytaj więcej