Paweł Połukord uzyskał niemiecki stopień akademicki LL.M

13 Listopad 2019

Prawnik Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obronił pracę magisterską w języku niemieckim na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg w ramach tamtejszego Juristische Fakultät pod tytułem: „Die Wiederaufnahme von den Straf- und Zivilprozessen nach Entscheidungen des EGMR in Deutschland und Polen“ (Wznowienie procesu karnego i cywilnego w Niemczech i w Polsce po orzeczeniach Europejskiego Trybunał Praw Człowieka). Pracę napisał pod opieką naukową prof. dr. Andreasa Piekenbrocka, specjalisty od niemieckiego prawa cywilnego materialnego i procesowego, a pracę recenzował prof. dr. Volker Haas, specjalista od niemieckiego prawa karnego materialnego i procesowego. W rezultacie uzyskał stopień akademicki (Akademischer Grad) LL.M. (Magister Legum) na Uniwersytecie w niemieckim Heidelbergu, zapisywany w postaci: Paweł Połukord, LL.M. (Heidelberg).

czytaj więcej

Ważny wyrok TSUE w sprawie dochodzenia odszkodowań spowodowanych działaniem tzw. „kartelu ciężarówkowego”

20 Wrzesień 2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie węgierskiego TiborTrans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. przeciwko holenderskiej DAF Trucks N.V, stwierdził, że powództwo o odszkodowania przeciwko członkom tzw. „kartelu ciężarówkowego” z lat 1997-2011, można złożyć także w kraju, w którym doszło do zniekształcenia cen poprzez zmowę cenową producentów. Oznacza to, że pozwy o odszkodowania można składać w kraju nabycia nowego samochodu.

czytaj więcej

Ważny wyrok SN w sprawie nadgodzin górników

23 Sierpień 2019

W sprawie górnika reprezentowanego przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy, 22 sierpnia 2019 roku Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok, potwierdzający prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także związane z tym prawdo do podwyższenia tzw. 14 pensji oraz barbórki.

czytaj więcej

Kancelaria z kolejnym sukcesem. Starosta bieruńsko-lędziński może nadal sprawować mandat

23 Lipiec 2019

Sąd Rejonowy w Tychach warunkowo umorzył postępowanie karne wobec reprezentowanego przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy Bernarda Bednorza, starosty bieruńsko – lędzińskiego. Starosta został zatrzymany w kwietniu 2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z innymi osobami. Stanął pod zarzutami dotyczącymi tzw. zmowy przetargowej, przekroczenia uprawnień oraz składania fałszywych oświadczeń w toku procedury o udzielenie zamówień publicznych, w toku kilku przetargów organizowanych przez Starostwo w 2014 roku na remonty dróg powiatowych.

czytaj więcej

Kara umowa za niezrealizowany obrót jest nieważna

17 Czerwiec 2019

Wyrokiem z 25 kwietnia 2019 r. V GC 289/16 Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał nieważność kary umownej z uwagi na jej zastrzeżenie za niewykonania zobowiązania pieniężnego. Kwestia ta wynikła w sprawie, w której dostawca produktów złożył pozew przeciwko odbiorcy produktów o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 18 mln zł za niezrealizowanie umówionego wcześniej obrotu pomiędzy stronami.

czytaj więcej

Rzeczpospolita: Ranking kancelarii prawniczych 2019

10 Czerwiec 2019

8 – o tyle pozycji awansowała kancelaria Duraj Reck i Partnerzy w rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”. W ubiegłorocznej edycji zostaliśmy sklasyfikowani na 15. miejscu w województwie śląskim, natomiast w opublikowanym dziś rankingu – już na miejscu 7. Co ciekawe, druga w kolejności kancelaria z największym awansem, zanotowała skok o 3 lokaty.

czytaj więcej

Ekspresowe wstrzymanie przedwczesnej egzekucji przeciwko klientom kancelarii

3 Czerwiec 2019

7 – zaledwie tyle dni potrzebował zespół pod przewodnictwem mec. Daniela Recka i mec. Łukasza Rodaka, aby uzyskać postanowienie o uchyleniu tytułu wykonawczego, wystawionego przeciwko klientom Kancelarii. Zadanie wymagało nie tylko merytorycznej wiedzy i sprawnego wykorzystania dostępnych proceduralnie rozwiązań, ale także zawziętości i sprawności całego zespołu.

czytaj więcej

Szkolenie z zakresu czasu pracy dla klienta kancelarii

9 Maj 2019

Prawnicy kancelarii Duraj Reck i Partnerzy po raz kolejny przeprowadzili szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników jednego z klientów. Tematyka szkolenia obejmowała podstawowe informacje na temat czasu pracy, nadgodzin (w tym ich rozliczania), a także charakterystykę wprowadzonego sposobu organizacji czasu pracy w firmie. Uczestnicy szkolenia zachęcani byli do aktywności i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w celu opracowania dalszych instrukcji dotyczących czasu pracy.

czytaj więcej