Kancelaria z kolejnym sukcesem. Starosta bieruńsko-lędziński może nadal sprawować mandat

23 Lipiec 2019

Sąd Rejonowy w Tychach warunkowo umorzył postępowanie karne wobec reprezentowanego przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy Bernarda Bednorza, starosty bieruńsko – lędzińskiego. Starosta został zatrzymany w kwietniu 2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z innymi osobami. Stanął pod zarzutami dotyczącymi tzw. zmowy przetargowej, przekroczenia uprawnień oraz składania fałszywych oświadczeń w toku procedury o udzielenie zamówień publicznych, w toku kilku przetargów organizowanych przez Starostwo w 2014 roku na remonty dróg powiatowych.

czytaj więcej

Kara umowa za niezrealizowany obrót jest nieważna

17 Czerwiec 2019

Wyrokiem z 25 kwietnia 2019 r. V GC 289/16 Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał nieważność kary umownej z uwagi na jej zastrzeżenie za niewykonania zobowiązania pieniężnego. Kwestia ta wynikła w sprawie, w której dostawca produktów złożył pozew przeciwko odbiorcy produktów o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 18 mln zł za niezrealizowanie umówionego wcześniej obrotu pomiędzy stronami.

czytaj więcej

Rzeczpospolita: Ranking kancelarii prawniczych 2019

10 Czerwiec 2019

8 – o tyle pozycji awansowała kancelaria Duraj Reck i Partnerzy w rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”. W ubiegłorocznej edycji zostaliśmy sklasyfikowani na 15. miejscu w województwie śląskim, natomiast w opublikowanym dziś rankingu – już na miejscu 7. Co ciekawe, druga w kolejności kancelaria z największym awansem, zanotowała skok o 3 lokaty.

czytaj więcej

Ekspresowe wstrzymanie przedwczesnej egzekucji przeciwko klientom kancelarii

3 Czerwiec 2019

7 – zaledwie tyle dni potrzebował zespół pod przewodnictwem mec. Daniela Recka i mec. Łukasza Rodaka, aby uzyskać postanowienie o uchyleniu tytułu wykonawczego, wystawionego przeciwko klientom Kancelarii. Zadanie wymagało nie tylko merytorycznej wiedzy i sprawnego wykorzystania dostępnych proceduralnie rozwiązań, ale także zawziętości i sprawności całego zespołu.

czytaj więcej

Szkolenie z zakresu czasu pracy dla klienta kancelarii

9 Maj 2019

Prawnicy kancelarii Duraj Reck i Partnerzy po raz kolejny przeprowadzili szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników jednego z klientów. Tematyka szkolenia obejmowała podstawowe informacje na temat czasu pracy, nadgodzin (w tym ich rozliczania), a także charakterystykę wprowadzonego sposobu organizacji czasu pracy w firmie. Uczestnicy szkolenia zachęcani byli do aktywności i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w celu opracowania dalszych instrukcji dotyczących czasu pracy.

czytaj więcej

Kancelaria pozywa nieuczciwych emitentów obligacji korporacyjnych

12 Kwiecień 2019

Wykup obligacji polega na spełnieniu przez emitenta określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Co do zasady, następuje on w terminie określonym w warunkach emisji. W przypadku braku spełnienia świadczeń pieniężnych w terminie, obligatariusz może żądać ich wcześniejszego wykupu.

czytaj więcej

Realizacja praw wynikających z RODO nie może być płatna

14 Marzec 2019

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przewiduje szereg praw przysługujących podmiotowi danych, czyli osobie, której dane są przetwarzane przez administratora danych. Natomiast administratorzy danych są zobowiązani do realizacji praw podmiotów danych, a co więcej – nie mogą żądać od podmiotu danych opłaty za podjęcie w tym zakresie czynności.

czytaj więcej

4 500 złotych kary zamiast 1 000 000 złotych dla klienta kancelarii

7 Marzec 2019

Prawnicy kancelarii reprezentują swoich klientów także w sprawach administracyjnych, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania. W związku z prowadzoną przez klienta działalnością, konieczny był udział prawników kancelarii w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Sanitarną, dotyczącym nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych – suplementów diety. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia mogła zostać nałożona na klienta kara pieniężna w wysokości ponad 1 000 000 złotych. 

czytaj więcej