Kategoria: Aktualności

4 500 złotych kary zamiast 1 000 000 złotych dla klienta kancelarii

Prawnicy kancelarii reprezentują swoich klientów także w sprawach administracyjnych, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania. W związku z prowadzoną przez klienta działalnością, konieczny był udział prawników kancelarii w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Sanitarną, dotyczącym nieprzestrzegania wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych – suplementów diety. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia mogła zostać nałożona na klienta kara pieniężna w wysokości ponad 1 000 000 złotych. 

Dzięki przemyślanej strategii działania opracowanej przez kancelarię, organ uznał jednak finalnie, że stopień szkodliwości działania klienta był średni i w efekcie wymierzona została kara pieniężna w wysokości 4 500 złotych. 

Tak korzystne rozstrzygnięcie to efekt dużego zaangażowania prawników, jak również doskonałej znajomości przepisów i norm prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, dotyczących suplementów diety.