Aktualności

27/06/2017

400 000 zł odszkodowania dla klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjnych w Katowicach zasądził dla naszych klientów odszkodowanie w wysokości ponad 400 000 zł za niekorzystną dla nich zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyrok jest o tyle ważny, że zapadł w wyniku uchylenia przez Sąd Najwyższy wcześniejszego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który przyznał nam rację w zakresie charakteru prawnego terminu określonego w art. 37 ust. 3 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.