Aktualności

11/08/2022

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla klienta kancelarii. Zapłaci Skarb Państwa

Blisko 82 000 złotych na będzie musiał zapłacić Skarb Państwa rzecz Klienta Kancelarii Adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy. Zasądzona kwota stanowi sumę zadośćuczynienia i odszkodowania, przyznaną w związku z brutalną interwencją i pobiciem przez funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzali nielegalną kontrolę. Sąd uznał, że odpowiedzialność Skarbu Państwa nie budzi wątpliwości – doszło do pokrzywdzenia Klienta.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach jest nieprawomocny.