Aktualności

28/09/2023

Apteka dla Aptekarza 2.0

28 września 2023 r. wchodzi w życie ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wraz z tzw. „wrzutką” nowelizującą Prawo farmaceutyczne, zwaną potocznie „Apteką dla Aptekarza 2.0”.

Ustawa zmieniła Prawo Farmaceutycznego poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki przez podmioty inne niż farmaceuci lub ich spółki jawne/partnerskie, a i to pod warunkiem że:

– prowadzą (bezpośrednio lub pośrednio) nie więcej niż 4 apteki bezpośrednio lub przez podmioty kontrolowane lub będące wspólnikami podmiotów prowadzących 4 lub więcej aptek;

– nie są członkami grup kapitałowych prowadzących 4 lub więcej aptek;

Naruszenie zakazu przejęcia kontroli zagrożone jest administracyjną karą pieniężną od 50.000 zł do 5 mln zł, nakładaną na podmiot przejmujący kontrolę.

Prezydent RP podpisując ustawę zapowiedział skierowanie przepisów dot. Prawa farmaceutycznego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej.

Zakaz ma zastosowanie do przejęć kontroli, do których dojdzie po wejściu w życie ustawy.