Kategoria: Aktualności

Bez tymczasowego aresztowania dla klienta w głośnej sprawie grupy „Psycho Fans”

W głośnej sprawie grupy „Psycho Fans” prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach po przeprowadzeniu posiedzenia nie uwzględnił wniosku prokuratury i odmówił zastosowania aresztu, podzielając przedstawioną argumentację obrońcy.

Sąd stwierdził, że nie doszło do spełnienia tzw. przesłanki ogólnej tymczasowego aresztowania. Uznał, że na podstawie dowodów przedstawionych przez oskarżyciela nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. Postanowienie nie jest prawomocne.