Aktualności

05/05/2017

Czy właściciel nieruchomości może żądać na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. w związku z art. 305 [1] k.c. ustanowienia na rzecz gminy służebności przesyłu?

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 kwietnia 2017 r., odpowiadając na pytanie: czy właściciel nieruchomości może żądać na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. w związku z art. 305 [1] k.c. ustanowienia na rzecz gminy służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej na potrzeby biegnącej przez nią sieci wodociągowej, jeżeli gmina jest właścicielem tej sieci, ale urządzenia, które służą do doprowadzania wody, wydzierżawiła spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, stwierdził, że w istocie właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także wtedy, gdy gmina wydzierżawiła sieć przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (art. 305[2] § 2 w związku z art. 305[1] k.c.).

Z punktu widzenia przeciętnego obywatela ma to znaczenie o tyle, że może żądać ustanowienia służebności bezpośrednio na rzecz gminy ? niezależnie od tego, kto faktycznie korzysta z obciążenia nieruchomości ? jeżeli to gmina jest właścicielem urządzeń. Powyższe ? w obliczu odpłatnego charakteru służebności przesyłu ? daje znacznie większą pewność zapłaty i ułatwia ewentualne dochodzenie zaspokojenia roszczeń.