Aktualności

10/02/2023

Czy za wykonanie testu COMBO w przychodni zapłaci NFZ?

Test COMBO (tzw. test trzy w jednym) to szybki test antygenowy, który w krótkim czasie wykrywa zakażenie wirusem grypy (A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV. Jego stosowanie znacznie ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Jest to szczególnie istotne przy nadmiernie stosowanej w dzisiejszych czasach antybiotykoterapii.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 5 stycznia 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023, poz. 38), testy COMBO stały się świadczeniami gwarantowanymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oznacza to, że mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na rzeczony test kieruje lekarz POZ.

Wykonanie testu antygenowego wskazane jest przede wszystkim u osób, które prezentują objawy kliniczne infekcji dróg oddechowych, szczególnie w sezonie wzmożonej zapadalności na grypę/COVID-19/RSV i należą do grup ryzyka ciężkiego przebiegu tych chorób i/lub rozwoju powikłań.

Dotyczy to:

–      dzieci poniżej 5 r.ż. (szczególnie poniżej 2. r.ż.),

–      osób starszych – powyżej 65. r.ż., ale ryzyko wzrasta już powyżej 50. r.ż.,

–      chorych przewlekle na choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby, cukrzycę, choroby hematologiczne, neurologiczne, metaboliczne, nowotwory, inne

–      kobiet w ciąży i w okresie połogu

–      pacjentów w immunosupresji, w tym również zakażeni HIV 

–      dzieci przewlekle przyjmujących kwas acetylosalicylowy

–      chorych otyłych (z BMI powyżej 40)

–      pensjonariuszy domów pomocy społecznej

Niezależnie od powyższego test powinien być wykonany także u każdego pacjenta spoza ww. grup, jeśli objawy są nasilone, a wykonanie testu będzie miało wpływ na postępowanie, np. podjęcie decyzji terapeutycznej.