Aktualności

22/02/2023

Decyzja UOKiK w mniej niż 7 tygodni

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy w sposób kompleksowy przeprowadziła postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji. Uzyskaliśmy pozytywną decyzję, zezwalającą spółce PHPL s.r.o. na zakup 100 proc. akcji spółki Grupa Nowy Szpital Holding SA w przeciągu niespełna 7 tygodni.

Penta Hospitals International staje się obecnie największą prywatną siecią szpitali w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z rozwojem swojej działalności spółka podjęła strategiczną decyzję biznesową o przejęciu kontroli nad jedną z największych prywatnych sieci szpitali w Polsce – Grupą Nowe Szpitale.

Na potrzeby wskazanej transakcji przeprowadziliśmy kompleksowy legal due diligence, jednak kluczowym dla finalizacji zakupu było uzyskanie pozytywnej decyzji UOKiK zezwalającej na koncentrację.

Na potrzeby postępowania przed UOKiK, między innymi zbadaliśmy:

·      szczegółowo strukturę podmiotów uczestniczących w postępowaniu;

·      występowanie wszelkich możliwych powiązań między Stronami transakcji (ich grupami kapitałowymi);

·      całościową struktusrę rynku świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych;

·      potencjalny wpływ zamierzonej transakcji na rynki właściwe w ujęciu geograficznym i produktowym.

Całe postępowanie przed UOKiK, a tym samym uzyskanie dla Klienta pozytywnej decyzji zezwalającej na zakup zajęło nam niespełna 7 tygodni. 

Strony umowy:

PHPL s.r.o. należy do grupy Penta Hospitals International, która jest największą międzynarodową siecią szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć obejmuje 34 szpitale i 31 przychodni oraz 26 placówek dla pacjentów długotrwale chorych zlokalizowanych w Czechach, Polsce i na Słowacji. PHI zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników.

Grupa Nowy Szpital zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach:

  • kujawsko-pomorskim (Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin);
  • lubuskim (Świebodzin, Szprotawa, Wschowa, Skwierzyna i Kostrzyn n. Odrą);
  • małopolskim (Olkusz).

Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

W strukturach szpitali Grupy funkcjonuje 71 oddziałów, 208 poradni specjalistycznych oraz 84 pracowni diagnostycznych.