Kategoria: Aktualności

Dwa istotne orzeczenia TSUE w sprawach frankowych już w czerwcu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2023 r. wyda dwa wyroki w polskich sprawach, istotne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. Pierwszy z nich dotyczyć będzie zasadności roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (sprawa C-520/21). W tej sprawie opinię korzystną dla kredytobiorców wydał już w lutym tego roku Rzecznik Generalny Anthony Michael Collins. Choć opinia Rzecznika Generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, to z praktyki wynika, że Trybunał zazwyczaj podziela stanowisko przyjęte przez Rzecznika.

Drugi z wyroków będzie mieć duże znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyt w Getin Noble Banku. Trybunał wypowie się na temat obowiązku uwzględniania wniosków o udzielenie zabezpieczenia, polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu (sprawa C-287/22).

Będziemy informować o rozstrzygnięciu Trybunału w obu sprawach.