Aktualności

17/09/2015

Dwie pozytywne decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na wnioski Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje bezwarunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Postępowania antymonopolowe dotyczyły wyrażenia zgody na przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami w wyniku ich sprzedaży.

Skutkiem tego otwarta została droga do podpisania ostatecznych umów sprzedaży łączących się przedsiębiorstw. Wartość tych transakcji wyniesie łącznie ok. 53 mln złotych