Aktualności

25/08/2022

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co to jest i dlaczego warto ją posiadać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest to dokument potwierdzający prawo do świadczeń medycznych. Przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą ją otrzymać także niektóre nieubezpieczone osoby, jeżeli posiadają prawo do leczenia z uwagi na szczególne właściwości.

EKUZ ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, państwach EFTA oraz w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki posiadanej karcie otrzymamy pomoc medyczną w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujemy.

Ważnym jest, by zapoznać się z systemem lecznictwa, w państwie do którego podróżujemy, ponieważ w niektórych krajach leczenie jest finansowane ze środków publicznych jedynie w niewielkim zakresie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie. Dla osób zatrudnionych oraz prowadzących działalność gospodarczą wydawana jest na 3 lata, dla dzieci i młodzieży do ukończenia przez nich 18 roku życia, natomiast dla emerytów (kobiet, które ukończyły 60 rok życia oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat) karta wydana będzie na 20 lat.

Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, przez elektroniczną strzyknę podawczą ePUAP, przez Internetowe Konto Pacjenta lub tradycyjną pocztą.Gdy wniosek zostanie złożony osobiście EKUZ zostaje wydana od ręki.