Kategoria: Aktualności

Fest Festival: Odzyskaj pieniądze za bilety kupione po 7 listopada 2022 r. [materiały do pobrania]

W dniu 4 sierpnia 2023 r. doszło do opublikowania informacji o odwołaniu planowanego w dniach 9-13 sierpnia tego roku FEST Festivalu w Chorzowie. W stosunku do organizatora wydarzenia, Fest Festival sp. z o.o., toczy się obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu (tj. jedno z postępowań restrukturyzacyjnych). Kupujący starają się teraz o zwrot środków za bilety. Choć w większości przypadków nie ma z tym problemów, to kłopot w otrzymaniu zwrotu ceny biletów mogą mieć ci, którzy kupili bilety na festiwal za pośrednictwem platformy Going sp. z o.o., w dniu przypadającym po 7 listopada 2022 r. Jak bowiem informuje na swojej stronie internetowej Going*, spółka ta uzależnia decyzję o zwrocie ceny za bilet od daty zakupu biletu. Jeśli bilet został zakupiony do 7 listopada 2022 r., Going deklaruje zwrot ceny w całości. Jeśli do zakupu doszło później, Going będzie zwracać tylko opłatę transakcyjną, bez ceny biletu.

Spółka tłumaczy tę różnicę zmianą modelu sprzedaży – do 7 listopada 2022 r. sprzedaż biletów na festiwal odbywała się w modelu sprzedaży własnej. Później  zmieniła go na model sprzedaży agencyjnej, co oznacza, że miała wyłącznie pośredniczyć przy zawarciu umowy sprzedaży biletu z organizatorem wydarzenia. Going wskazuje, że informacje na temat osoby sprzedawcy były udostępnione kupującemu na ścieżce zakupowej, a regulamin wyłącza odpowiedzialność Going za zwrot wpłaconych spółce środków w razie odwołania festiwalu.

Nasza Kancelaria powzięła wątpliwości co do praktyk przyjętych przez Going w zakresie informowania konsumentów o stosowanym przez spółkę modelu sprzedaży oraz wyłączenia odpowiedzialności spółki za zwrot uiszczonych jej środków po odwołaniu wydarzenia. Zdecydowaliśmy się skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, którego treść udostępniamy poniżej. Konsumentom, którzy kupili bilety na festiwal od Going po 7 listopada 2022 r. i są zdecydowani dochodzić zwrotu ceny od Going, udostępniamy przykładowy wzór wezwania do zapłaty oraz pozwu.

 

Materiały do pobrania:

oświadczenie odstąpienia od umowy i przedsądowe wezwanie do zapłaty

wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym

zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 

* Informacja dostępna pod adresem: https://oswiadczenie-fest.goingapp.pl/ (dostęp: 31.08.2023 r.).