Kategoria: Aktualności

Pełna dokumentacja KRS dostępna online

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło możliwość pobierania pełnej informacji KRS dla każdego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców. Dotychczas uzyskanie takiej informacji możliwe było jedynie po złożeniu stosownego wniosku w sądzie rejestrowym i uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 60 zł. 

Wprowadzone rozwiązanie z pewnością przysłuży się przedsiębiorcom i przyspieszy postępowania sądowe lub administracyjne, w których wymagane jest przedłożenie pełnej informacji z KRS dla danego podmiotu. Pobranie wydruku jest nieodpłatne.

Warto przy tym zaznaczyć, że wydruk pełnej informacji KRS ma moc zrównaną z mocą dokumentów urzędowych.