Kategoria: Aktualności

Impas mniejszościowego wspólnika zakończony sukcesem

Prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy doprowadzili do zawarcia porozumienia pomiędzy wspólnikiem mniejszościowym Spółki, a pozostałymi dwoma ? działającymi razem ? jej wspólnikami. W efekcie podjętych działań i negocjacji, wspólnik mniejszościowy dokonał zbycia udziałów w celu ich umorzenia oraz otrzymał od Spółki kwotę ponad 5 000 000 złotych. 

Dzięki intensywnym staraniom Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy sprawa nie trafiła do sądu, lecz zakończyła się ugodą satysfakcjonującą obydwie strony.