Kategoria: Aktualności

Kancelaria pozywa nieuczciwych emitentów obligacji korporacyjnych

Wykup obligacji polega na spełnieniu przez emitenta określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Co do zasady, następuje on w terminie określonym w warunkach emisji. W przypadku braku spełnienia świadczeń pieniężnych w terminie, obligatariusz może żądać ich wcześniejszego wykupu. 

W takiej sytuacji znalazł się jeden z klientów kancelarii, co skutkowało natychmiastowym żądaniem wykupu obligacji oraz wytoczeniem postępowania sądowego przez naszych prawników.