Aktualności

29/07/2015

Kancelaria przed UOKiK

Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zgłosiła w lipcu dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorstw. Łączenie sił przez duże firmy wymaga zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi UOKIK, który bada czy na skutek takiej koncentracji nie zostanie zagrożona konkurencja na rynku działania takich przedsiębiorstw.

Może się bowiem okazać, że na skutek fuzji, czy przejęć powstanie podmiot na tyle silny, że jego pozycja zagrozi konkurentom, co finalnie będzie się działo ze szkodą dla pozostałych przedsiębiorców z tej branży, czy konsumentów. Jeżeli Prezes UOKIK dostrzeże takie zagrożenie może wydać decyzję odmowną, bądź zezwolić na koncentrację tylko w części. Decyzja jest wiążąca dla przedsiębiorców, zaś za jej nierespektowanie grożą surowe kary. Co ważne zgodnie z aktualnym stanem prawnym Prezes UOKIK może wydać tzw. milczącą zgodę, tzn. brak odpowiedzi na zamiar koncentracji w określonym terminie jest uznany za wyrażenie zgody.