Kategoria: Aktualności

Kancelaria reprezentuje klienta w procesie nabycia zakładów leczniczych

Kancelaria reprezentuje EMC Instytut Medyczny S.A. w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładów leczniczych prowadzonych przez Centrum Medyczne Practimed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W dniu 15 lipca 2021 r. została podpisania umowa przedwstępna nabycia zakładów leczniczych.

Umowa została zawarta w trybie warunkowym, zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Dolnośląski Oddział Wojewódzki) zgody na przeniesienie kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Kancelaria reprezentuje EMC Instytut Medyczny S.A. na wszystkich poziomach planowanej akwizycji, w szczególności takich jak przygotowanie analizy due diligence, przygotowanie i negocjacje umowy, a także sporządzenia wniosków o cesję kontraktów.