Aktualności

15/09/2015

Kancelaria staje w obronie interesów rolników

Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zawnioskowała do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących unijnych dopłat dla rolników. Polski Parlament ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wprowadził rozwiązanie, w ramach którego płatności obszarowe dla rolników przekraczające kwotę 150 tys. euro, będą redukowane o 100 proc.

Takie rozwiązanie jest niezwykle niekorzystne dla rolników zrzeszonych w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, gdyż instytucje te traktowane są na równi z rolnikiem indywidualnym. Opisana zasada degresywności powoduje, iż określona grupa rolników niezrzeszonych w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych może otrzymywać większe płatności, niż ta sama grupa działająca w ramach tejże instytucji. W ocenie Kancelarii powyższa zasada nie tylko w oczywisty sposób zaprzecza celom Wspólnej Polityki Rolnej, lecz także narusza postanowienia Konstytucji RP, w tym w szczególności zasady równości wobec prawa oraz wolności zrzeszania się.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zainteresowanie inicjatywą prawników z Kancelarii i zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. RPO zauważył, iż opisane powyżej rozwiązania mają charakter sankcyjny i mogą być krzywdzące dla rolników zrzeszonych w spółdzielniach produkcyjnych, a nawet doprowadzać do zmniejszenia ich wynagrodzenia, czy też zwalniania ich z pracy.