Aktualności

23/01/2017

Kancelaria wywalczyła prawie 200 tysięcy złotych odszkodowania za szkodę spowodowaną sporządzeniem przez notariusza nieważnych aktów notarialnych

18 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Katowicach po trwającym 3 lata procesie zasądził na rzecz klientów Kancelarii od Towarzystwa Ubezpieczeń (OC notariusza) prawie 200 tysięcy złotych tytułem odszkodowania za szkodę spowodowaną sporządzeniem przez notariusza nieważnych aktów notarialnych przenoszących własność nieruchomości. Sąd Okręgowy podzielił argumenty Kancelarii i uznał, że niepodpisanie przez notariusza treści aktu notarialnego ma charakter winy umyślnej z uwagi na okoliczność, iż notariusz jako profesjonalista ma pełną wiedzę i świadomość jakie skutki wywołuje brak jego podpisu na akcie notarialnym, tym samym Sąd zasądził dochodzoną kwotę odszkodowania.