Aktualności

15/09/2021

Kancelaria z sukcesem reprezentowała klienta w procesie nabycia zakładów leczniczych 

We wrześniu firma EMC Instytut Medyczny S.A. reprezentowana przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, nabyła zakłady lecznicze prowadzone do tej pory przez Centrum Medyczne Practimed Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 15 lipca 2021 r.

Kancelaria reprezentowała EMC Instytut Medyczny S.A. na wszystkich poziomach akwizycji, w szczególności takich jak przygotowanie due diligence, przygotowanie i negocjacje umowy, a także przygotowanie wniosków o cesję kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.