Aktualności

26/08/2016

Klauzula arbitrażowa nie zawsze daje pewność

Klauzula arbitrażowa nie zawsze daje pewność

26 sierpnia 2016

O tym, że powszechna praktyka wprowadzania do umów z dostawcami klauzul arbitrażowych nie zawsze jest skuteczna, dowiedziała się jedna z sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W prowadzonej przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie wydał precedensowe postanowienie o oddalenie wniosku o odrzucenie pozwu z powodu zapisu na sąd polubowny przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Powyższe postanowienie SO w Warszawie nie świadczy oczywiście, że omawiana klauzula będzie bezskuteczna. Uznanie jej za taką wymaga analizy jej treści w świetle zawartych przez dostawców umów.