Aktualności

09/02/2016

Kolejna udana koncentracja na rynku aptecznym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji dwóch firm działających na rynku aptecznym. Postępowanie było prowadzone oraz nadzorowane przez zespół Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. 

Postępowanie antymonopolowe musi zostać przeprowadzone przed połączeniem się dużych firm. Prezes UOKiK ? na podstawie podanych przez przedsiębiorcę informacji ? ustala, czy koncentracja doprowadzi do powstania lub umocnienia zbyt silnej pozycji jednego przedsiębiorcy na rynku oraz jaki będzie miała wpływ na konkurencję. Co istotne, w tym trybie Prezes UOKiK może wydać zgodę na koncentrację, warunkową zgodę lub odmowę.

Wydana decyzja Prezesa UOKiK była pozytywna, gdyż w postępowaniu prowadzonym przez naszą Kancelarię udowodnione zostało, że planowana koncentracja nie spowoduje zagrożenia konkurencji na rynku aptecznym