Aktualności

12/12/2023

Skuteczna skarga kancelarii – kolejna kara dla klienta uchylona przez sąd administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na skutek skargi wniesionej przez Kancelarię w imieniu Klienta, wydał kolejny wyrok w którym stwierdził, że nałożenie kary na spółkę prowadzącą aptekę ogólnodostępną kary za nieprzedłożenie umowy franczyzy na wezwanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, było nieuprawnione. Jest to kolejny wyrok WSA w Warszawie, rozstrzygający spór o przekazanie dokumentów na korzyść przedsiębiorcy.