Aktualności

03/08/2023

Lista zawodów medycznych znów zmieniona

Sejmowa Komisja Zdrowia przywróciła na listę zawodów medycznych techników dentystycznych  oraz część dietetyków (tylko tych świadczących usługi na NFZ). Głosowanie nad ustawą było zaplanowane na 28 lipca, jednak w ostatniej chwili zostało wycofane z porządku obrad.

Dokument pierwotnie miał regulować szesnaście nowych zawodów medycznych, dodatkowo w pewnym zakresie miał odnosić się do części dietetyków. Senatorowie jednak chcieli aby z ustawy usunąć techników dentystycznych oraz dietetyków.

Sejmowa Komisja Zdrowia nie zgodziła się ze zmianami proponowanymi przez Senat i ponownie przywróciła ww. zawody.

Obecna lista zawodów:

 1. asystentka stomatologiczna,
 2. elektroradiolog,
 3. higienistka stomatologiczna,
 4. instruktor terapii uzależnień,
 5. opiekun medyczny,
 6. optometrysta,
 7. ortoptystka,
 8. podiatra,
 9. profilaktyk,
 10. protetyk słuchu,
 11. technik dentystyczny,
 12. technik farmaceutyczny,
 13. technik masażysta
 14. technik ortopeda,
 15. technik sterylizacji medycznej,
 16. terapeuta zajęciowy.

*Niektóre przepisy ustawy stosujemy również do części dietetyków, ale tylko tych pracujących w placówkach z kontraktem NFZ.

Niestety posłowie znów poprzestali na „połowicznym” uregulowaniu zawodu dietetyka co budzi poważne obawy. Ograniczenie stosowania poszczególnych przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych jedynie do czynności zawodowych w zakresie planowania diety, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych może prowadzić do powstania podwójnych standardów. Dietetycy wykonujący swoją praktykę w ramach świadczeń gwarantowanych przede wszystkim będą musieli spełniać określone ustawowo wymogi  oraz będą podlegali reżimowi odpowiedzialności zawodowej. 

Wprowadzenie proponowanych, w obecnym brzmieniu projektu, rozwiązań może skutkować wykształceniem się dwoistości zawodu dietetyka – dietetycy „na NFZ” – spełniający sztywno określone ustawą rygorystyczne wymagania i podlegający specyficznej odpowiedzialności oraz pozostali.

Podane rozwiązanie budzi uzasadnione zastrzeżenia natury etycznej. Czy celem ustawodawcy jest wprowadzenie różnych standardów?

Ostateczne głosowanie nad ustawą miało się odbyć 28 lipca jednak w ostatniej chwili zostało wycofane z porządku obrad.