Aktualności

23/05/2016

Mecenas Roman Mirek wygrał walkę o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Sąd Apelacyjny w Katowicach zwiększył o ponad 400 000 złotych kwotę zasądzonego na rzecz mecenasa Romana Mirka odszkodowania za poniesioną szkodę wynikłą z niesłusznego tymczasowego aresztowania. 

W efekcie mecenas Roman Mirek otrzyma od Skarbu Państwa łącznie kwotę blisko miliona złotych za szkodę i krzywdę, których doznał w wyniku niesłusznie stosowanego tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 19 maja 2006 roku do dnia 9 marca 2007 roku.

Sąd Apelacyjny w Katowicach potwierdził stanowisko prezentowane przez Kancelarię, że kwota odszkodowania winna obejmować również utracone korzyści, utracony dochód, jak i poniesioną przez mecenasa stratę finansow