Aktualności

16/06/2018

Mechanizm split payment nie dla wszystkich przedsiębiorców

1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, który umożliwi przedsiębiorcom ? w wyniku dodania do ustawy o VAT ?Rozdział 1a Mechanizm podzielonej płatności? ? stosowanie procedury split paymnet.

W założeniu wprowadzenie procedury split payment ma na celu zabezpieczenie wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Istota split payment sprowadza się do tego, że część faktury netto zostanie przelana przez nabywcę usługi bezpośrednio na rachunek bankowy dostawy, natomiast cześć kwoty odpowiadająca wartości podatku VAT zostanie przelana na specjalny rachunek bankowy dostawy ? rachunek VAT, co ma doprowadzić do większej transparentności transakcji. 

Stosowanie procedury jest dowolne z uwagi na fakt, iż to nabywca faktury zdecyduje w ostateczności  czy dokona płatności metodą split paymnet czy w tradycyjny sposób. Mechanizm split payment ma zastosowanie wyłącznie do faktur, które zawierają VAT. W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi objęte obowiązkiem stosowania odwrotnego obciążenia, nie mogą zostawać procedury split paymnet. Przy odwrotnym odciążeniu VAT wynosi 0 zł. Tak więc teoretycznie nie ma wyłączenia dotyczącego odwrotnego obciążania, ale w praktyce trudno dzielić płatność na netto i VAT, skoro VAT wynosi 0 zł. W związku z powyższym procedura split payment nie może być stosowana przez wszystkich przedsiębiorców.