Aktualności

21/10/2016

Minister Rozwoju i Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej

Do podpisu przez Ministra Rozwoju i Finansów trafił projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Zaniechanie poboru dotyczy podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku. Jako że rozporządzenie będzie miało moc wsteczną, przedsiębiorcy, którzy uiszczali podatek w okresie objętym zawieszeniem poboru, będą mogli wystąpić o zwrot nadpłaty podatku.

Przypomnijmy, że od 1 września 2016 roku obowiązuje ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, nakładająca na przedsiębiorców będących sprzedawcami detalicznymi obowiązek zapłaty podatku w wysokości 0,8% przychodów przekraczających kwotę 17 000 000 zł miesięcznie oraz 1,4% przychodów przekraczających kwotę 170 000 000 zł miesięcznie. 19 września 2016 roku Komisja Europejska nakazała Polsce zawieszenie poboru tego podatku do czasu wyjaśnienia przez nią, czy konstrukcja podatku opartego na progresywnych stawkach nie przynosi korzyści przedsiębiorcom osiągającym niższe przychody.