Aktualności

02/08/2021

Nie będzie skargi kasacyjnej, klient zaoszczędzi ponad 20 mln zł

Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 183/21 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przeciwników. Tym samym z sukcesem zakończyła się wieloletnia batalia, w której Sądy oddaliły powództwo o zapłatę ponad 20 mln tytułem zapłaty kary umownej za brak odbioru umówionego wcześniej wolumenu towarów.

Jednym z najważniejszych elementów obrony był mało znany w praktyce sądowej i gospodarczej zarzut nieistnienia przesłanek żądania zapłaty odszkodowania wynikających z charakteru sprzedaży specyfikacyjnej. Jest to powszechnie stosowana w praktyce gospodarczej odmiana umowy sprzedaży, ale jak pokazała niniejsza sprawa, nie do końca rozumiana przez przedsiębiorców.