Kategoria: Aktualności

Niemożność zaliczenia konkubentów do I grupy podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 października 2016 roku (II FSK 2835/14) stwierdził, że konkubenci nie mogą żądać zaliczenia do I grupy podatkowej po śmierci partnera, bez względu na przyczynę niesformalizowania związku. Nie ma znaczenia choćby długoletnie pozostawanie w związku partnerskim, który można porównać do faktycznego związku małżeńskiego. Podkreślił, że pojęcia więzy rodzinne, czy więzy osobiste to nie są synonimy i nie należy ich utożsamiać.