Aktualności

28/02/2019

Niesłusznie skazany klient kancelarii zwolniony z Zakładu Karnego. Kancelaria będzie ubiegała się o odszkodowanie

Kancelaria na etapie postępowania wykonawczego podjęła się obrony klienta skazanego w procesie karnym. Po intensywnych działaniach prawników, klient został zwolniony z Zakładu Karnego. To duży sukces kancelarii, ale także dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania pełnej rekompensaty za niesłuszne skazanie.  

Kancelaria w ramach sprawy m.in. skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, równocześnie zapewniając opiekę prawną klientowi osadzonemu w zakładzie karnym. Trybunał przyjął skargę do rozpoznania i wezwał Rząd RP do zajęcia stanowiska w sprawie. Rząd złożył jednostronną deklarację o naruszeniu przez sąd polski art. 10 Konwencji i zaproponował odszkodowanie.

W oparciu o stanowisko Rządu, kancelaria podjęła działania prawne na szeroką skalę, które w dniu 21 listopada 2018 r. doprowadziły do uwolnienia klienta po 3-miesięcznym pobycie w Zakładzie Karnym. Podobnie jak w głośnej sprawie skazanego niesłusznie Tomasza Komendy, zwolnienie ma charakter zabezpieczenia (Prokurator Generalny zarządził przerwę w karze do czasu rozpoznania przez Prezydenta RP wniosku o ułaskawienie, w sprawie zainicjowanej przez Kancelarię). 

Aktualnie oczekujemy na postanowienie Prezydenta RP w sprawie o ułaskawienie. Oczekujemy też na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W przypadku, gdy wyrok ETPCZ będzie pozytywny dla klienta, kancelaria będzie dążyć do usunięcia wyroku skazującego z obrotu prawnego, a następnie – do uzyskania dla klienta pełnego odszkodowania za niesłuszne skazanie.