Kategoria: Aktualności

Nowelizacja kodeksu pracy: jakie zmiany przy zawieraniu umowy o pracę na okres próbny?

Od 26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która wprowadza wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym m.in.  tzw. „pracy zdalnej”, o czym informowaliśmy już wcześniej. Nowelizacja dotyczy nowych uprawnień pracowniczych, wprowadza dodatkową ochronę przed zwolnieniem czy nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Zmiany dotyczą także umów o pracę na okres próbny.

Umowę o pracę na okres próbny można zawierać zgodnie z nowymi wytycznymi:

  • na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Powyższe zmiany oznaczają nowelizację treści umowy o prace na okres próbny. W przypadku zamiaru zawarcia po umowie na okres próbny, umowy na czas określony trwającej krócej niż 12 miesięcy, w umowie o pracę na okres próbny trzeba podać okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

Jeżeli umowa na okres próbny będzie na okres 3 m-cy, w treści umowy nie musimy dodawać informacji na jaki czas będzie zawierana kolejna umowa, z tym że ta kolejna umowa musi być z mocy przepisów na okres co najmniej 12 m-cy.

Zmiany dotyczą również umów na czas określony i nakładają na pracodawców nowe obowiązki. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca, aby mógł wypowiedzieć taką umowę musi podać przyczynę wypowiedzenia. Wcześniej taki obowiązek miał tylko przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony.