Aktualności

13/05/2019

Nowości w portalu informacyjnym sądów powszechnych

Portale informacyjne sądów przeszły wyraźną metamorfozę. Odnowiono szatę graficzną, zmieniono układ strony, ale przede wszystkim – wprowadzono pewne innowacje. Jedną z nich jest rozbudowana możliwość składania wniosków. 

Dotychczas wnioski dotyczyły jedynie dostępu do sprawy. Obecnie można dodatkowo wnioskować w sprawie o:

  • dostęp do nagrań i akt w czytelni sądu,
  • wniosek o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej, 
  • wniosek o strumieniowanie posiedzenia on-line,
  • wniosek o udostępnienie protokołu elektronicznego,
  • wniosek o wykonanie i udostępnienie transkrypcji e-protokołu.

Szczególnie interesującą opcją jest możliwość ubiegania się o strumieniowanie posiedzenia on-line. Pozwoli to bowiem na bierne uczestnictwo w posiedzeniu, w którym nie ma konieczności osobistego stawiennictwa oraz działania. Dzięki strumieniowaniu możliwe będzie np. zdalne wysłuchanie ogłoszenia wyroku. 

Wymienione możliwości znacząco ułatwią stronom i pełnomocnikom prowadzenie postępowań sądów oraz uproszczą i skrócą komunikację między stronami/pełnomocnikami a sądem. Stanie się tak, ponieważ wnioski, które dotychczas należało osobiście składać w sądzie lub przesyłać pocztą, można obecnie zorganizować w kilka chwil przez Internet. 

Jedyny problem z jakim na ten moment można się spotkać, to brak dostępności tych usług w poszczególnych sądach. Wydaje się jednak kwestią czasu, kiedy z nowych funkcji będzie można korzystać w pełni w każdym sądzie.