Aktualności

05/12/2016

Nowy rok, nowy limit transakcji gotówkowych między firmami

Jak wynika z nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego. Dla przedsiębiorców oznacza to, że płatność powyżej tej kwoty, bez rachunku, nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Co z transakcjami zawartymi do końca roku?

Jak zostało podane w komunikacie Kancelarii Prezydenta: ?Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.?