Kategoria: Aktualności

Ochrona nazwiska wspólnika

Sąd Najwyższy w Warszawie przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną w imieniu klienta przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w precedensowej sprawie.

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego będzie prawo nabywcy udziałów w spółce kapitałowej do dalszego używania w firmie spółki nazwiska byłego wspólnika. Zgodnie z przepisem w sytuacji utraty członkostwa w spółce przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie spółki, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Ani przepisy kodeksu cywilnego, doktryna, ani orzecznictwo nie rozstrzygają jednak, czy ochrona rozciąga się wyłącznie na nazwiska występujących wspólników spółek osobowych, czy także spółek kapitałowych.

Drugim problemem prawnym, którym zajmie się Sąd Najwyższy, będzie rozważenie, czy występujący wspólnik może swoją zgodę wyrazić także w sposób dorozumiany poprzez podpisanie klauzuli o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej z wykorzystaniem firmy składającej się właśnie z jego nazwiska.

Z uwagi na stale rozwijający się wolny rynek rozwiązanie tych zagadnień prawnych będzie miało istotne znaczenie nie tylko dla nabywców spółek zainteresowanych utrzymaniem renomy związanej z nazwą spółki, ale także dla występujących wspólników, często nieświadomych przysługującego im prawa ochrony ich nazwiska.