Aktualności

14/01/2019

Odstąpienie od wymierzenia kary, klienta kancelarii działał w warunkach obrony koniecznej

Klient kancelarii został postawiony pod zarzutem spowodowania umyślnego, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dowody wydawały się być jednoznaczne, przebieg zdarzenia nie budził wątpliwości. Prawnicy Duraj Reck i Partnerzy wykazali jednak, że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej, choć doszło do przekroczenia jej granic

Zgodnie z kodeksem karnym nie popełnia przestępstwa ten, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Wśród przesłanek wpływających na niepodleganie przez sprawcę karze kodeks karny wymienia odparcie zamachu polegającego na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, a także działanie pod wpływem strachu lub wzbudzenia, usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Z przekroczeniem granic obrony koniecznej mamy z kolei do czynienia wówczas, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa takiego zamachu. 

Celem wykazania działania w warunkach obrony koniecznej niezbędne jest spełnienia szeregu przesłanek, mogących uzasadniać jej zastosowanie. W sprawie prowadzonej przez kancelarię zakończyło się to powodzeniem, a przyjęcie działania w warunkach obrony koniecznej z przekroczeniem jej granic, skutkowało dla klienta korzystnym rozstrzygnięciem.