Aktualności

07/03/2016

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał korzystny wyrok dla klientów kancelarii w sprawie o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła tzw. luki planistycznej, to jest sytuacji, gdy wygasł stary plan, a do uchwalenia nowego doszło dopiero po kilku latach. 

W wyroku tym sąd apelacyjny potwierdził stanowisko prezentowane przez kancelarię, że w przypadku istnienia luki planistycznej przy wycenie nieruchomości na potrzeby odszkodowania należy porównywać jej przeznaczenie w nowym planie z przeznaczeniem w starym, wygasłym, a nie jak to prezentowało czasem orzecznictwo ? brać pod uwagę wyłącznie faktyczny sposób używania nieruchomości (co często było dla właścicieli niekorzystne, gdy grunt nie był używany, leżał odłogiem).

Sąd apelacyjny trafnie, w ślad za argumentacją kancelarii, przyjął, że obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji działań gminy, która przez kilka lat nie uchwala planu zagospodarowania.

Wyrok ten otwiera możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobom, które dotychczas bez powodzenia próbowały dochodzić od gmin odszkodowań w sytuacji, gdy w danej gminie przez pewien czas nie było żadnego planu, a nowo uchwalony zmienił na niekorzyść przeznaczenie ich gruntów.