Kategoria: Aktualności

Odszkodowanie za zmianę zagospodarowania przestrzennego

 

?Już sama zmiana planu zagospodarowania przestrzennego uprawnia właściciela działki do żądania odszkodowania od gminy? ? takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 9 kwietnia 2015r. w sprawie II CSK 336/14. Zdaniem Sądu Najwyższego jeśli na danym terenie obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed 1995r., który wygasł z mocy prawa z końcem 2013r., zaś gmina uchwaliła nowy plan dopiero po kilku latach ? to właścicielowi należy się odszkodowanie, jeśli w wyniku tej zmiany ? porównując przeznaczenie nieruchomości w starym i nowym planie ? nieruchomość straciła na wartości.

Jak zauważył SN nie ma przy tym żadnego znaczenia faktyczne wykorzystywanie nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej ? właściciel nie może bowiem odpowiadać za to, że gmina nie zdążyła uchwalić nowego planu. Co ważne, nie ma znaczenia rzeczywiste wykorzystywanie gruntu przez właściciela, leż już sam potencjał, możliwość określonego zagospodarowania gruntu przewidziana w planie. To czy właściciel rzeczywiście coś robił na nieruchomości, czy nie, jest nieistotne. Liczy się tylko to, czy na mocy starego planu mógł grunt wykorzystywać w określony sposób, a na mocy nowego nie może. Jeśli tak się stało wskutek uchwalenia nowego planu, ma prawo dochodzić odszkodowania od gminy.