Aktualności

13/10/2021

Odzyskana nieruchomość klienta wskutek unieważnienie aktu notarialnego

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach unieważniony został akt notarialny. Sąd przychylając się do stanowiska pełnomocnika uznał, iż podatność na propozycje innych osób wpłynęły na Klienta naszej kancelarii, który nie był w stanie przeciwstawić się naciskom innych osób i swobodnie podjąć decyzji. W wyniku działań naszej Kancelarii, Klient odzyska nieruchomość. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że obok stanu wyłączającego świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli ustawodawca wyróżnił stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Podsumowując, możliwe są przypadki, w których strona zawierając umowę w formie aktu notarialnego jest co do zasady świadoma swojego zachowania, jednakże nie działa swobodnie, lecz po wpływem zewnętrznego czynnika, któremu nie jest w stanie się przeciwstawić. 

W związku z podjętymi działaniami przez Kancelarię, Klient odzyska lokal będący przedmiotem unieważnionego aktu notarialnego.