Aktualności

13/11/2019

Paweł Połukord uzyskał niemiecki stopień akademicki LL.M

Prawnik Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obronił pracę magisterską w języku niemieckim na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg w ramach tamtejszego Juristische Fakultät pod tytułem: „Die Wiederaufnahme von den Straf- und Zivilprozessen nach Entscheidungen des EGMR in Deutschland und Polen“ (Wznowienie procesu karnego i cywilnego w Niemczech i w Polsce po orzeczeniach Europejskiego Trybunał Praw Człowieka). Pracę napisał pod opieką naukową prof. dr. Andreasa Piekenbrocka, specjalisty od niemieckiego prawa cywilnego materialnego i procesowego, a pracę recenzował prof. dr. Volker Haas, specjalista od niemieckiego prawa karnego materialnego i procesowego. W rezultacie uzyskał stopień akademicki (Akademischer Grad) LL.M. (Magister Legum) na Uniwersytecie w niemieckim Heidelbergu, zapisywany w postaci: Paweł Połukord, LL.M. (Heidelberg).

Wyżej wspomniana praca magisterska była rezultatem studiów na Uniwersytecie w Heidelbergu na kierunku Rechtswissenschaften (LL.M.). Paweł Połukord w ramach tych studiów zajmował się przede wszystkim niemieckim procesem cywilnym, niemieckim prawem handlowym, niemieckim prawem spółek oraz niemieckim prawem handlowym, obejmującym w szczególności prawo konkurencji. Na studia na Uniwersytecie w Heidelbergu został przyjęty jako absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których zdał wszystkie egzaminy obejmujące wszystkie podstawowe dziedziny prawa niemieckiego (prawo cywilne, handlowe, spółek, prawo konstytucyjne i państwowe, prawo administracyjnie, prawo karne materialne, prawo pracy i inne).