Aktualności

02/12/2014

Połączenia spółek farmaceutycznych dla grupy Dr. Max

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy sfinalizowała ostatnią zaplanowaną na ten rok operację połączeń spółek farmaceutycznych dla grupy Dr.Max, będącej właścicielem sieci aptek. W wyniku połączeń, w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku, przejętych został

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy sfinalizowała ostatnią zaplanowaną na ten rok operację połączeń spółek farmaceutycznych dla grupy Dr.Max, będącej właścicielem sieci aptek. W wyniku połączeń, w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku, przejętych zostało 21 spółek.

Jednocześnie uruchomiliśmy trzecią fazę, w której przejęte zostaną 3 kolejne podmioty. Łącznie w wyniku przeprowadzonych przez naszą Kancelarię procesów restrukturyzacyjnych w grupie Dr.Max, zredukowano liczbę podmiotów zależnych z 37 do 16, a w przeciągu najbliższych miesięcy liczba ta zmaleje do 13.

Działania restrukturyzacyjne były następstwem zakończenia w kwietniu 2014 roku transakcji nabycia sieci aptek MEDIQ przez grupę Dr.Max należącą do funduszu Penta Investments.

o 21 spółek.