Kategoria: Aktualności

Polisolokaty – sukces w sporze z ubezpieczycielem o zwrot składki

11 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nakazał Skandia Życie TU S.A. zwrot wpłaconej przez klienta Kancelarii składki w związku z rozwiązaniem przez nią tzw. Polisolokaty. Sprawa dotyczyła głośnych ostatnio ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ? tzw. Polisolokat. Powszechną praktyką ubezpieczycieli było zatrzymywanie prawie całej wpłaconej przez klientów składki w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Sprawami tego typu zajmował się UOKiK uznając takie praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nakładając na ubezpieczycieli kary.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie (wszczętej jeszcze przed zajęciem się tematem przez UOKiK) Sąd również uznał, że zatrzymanie prawie całej wpłaconej składki w przypadku rozwiązania umowy było działaniem bezprawnym.