Aktualności

02/09/2016

Ponowne zwycięstwo nad opłatami półkowymi

Prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy uzyskali już trzy wyroki, na podstawie których ich klient odzyskał pieniądze zainkasowane z tytułu bezprawnie pobranych przez jedną z sieci sklepów wielkopowierzchniowych tzw. opłat półkowych.

W wyniku efektywnych działań Kancelarii pieniądze udało się odzyskać w krótkim czasie. Po raz kolejny okazało się zatem, że odzyskiwanie tzw. opłat półkowych nie musi wiązać się z wieloletnimi sporami sądowymi. Być może fakt ten, jak i decyzja SO w Warszawie przyczynią się do zwiększenia liczby wnoszonych spraw o odzyskanie bezprawnie pobranych od dostawców opłat.