Aktualności

17/08/2018

Postępowanie restrukturyzacyjne szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne jednego z naszych klientów, co uniemożliwi wierzycielom doprowadzenie do upadłości jego spółki. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości ? pomimo wielu dotychczas nieszczęśliwych zdarzeń ? na rozwój tego przedsiębiorstwa. 

Postępowanie restrukturyzacyjne jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie. Już pierwsze lata jego funkcjonowania potwierdzają jednak jego przydatność, a także atrakcyjność przewidzianych w nim rozwiązań. I to dla wszystkich zainteresowanych stron ? dłużnika, jego wierzyciela, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.