Aktualności

10/12/2015

Poszkodowani rolnicy domagają się odszkodowań

Budowa dróg to gwarancja wielu problemów natury faktycznej i prawnej. Zwłaszcza w kontekście ustalenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas budowy. Z takim problemem zetknęło się kilkunastu rolników z woj. podlaskiego przy budowie ośmiokilometrowej obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi S61.

Przetarg na budowę drogi ogłoszono w pierwszym kwartale 2012 r. Jego zwycięzcą została hiszpańska spółka FCC Construccion SA. Ale już w połowie 2013 r. prace zostały przerwane ze względu na ich małe zaawansowanie (umowę wypowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

W trakcie prac wydobywaną ziemię bezprawnie nawieziono i pozostawiono na gruntach kilkunastu rolników ze Szczuczyna oraz wsi Jambrzyki. W efekcie doszło do degradacji gleby i wyłączenia tych gruntów z prowadzenia działalności rolniczej (w sumie około 30 ha). Poszkodowani rolnicy odnieśli z tego tytułu znaczące szkody majątkowe. Co ciekawe, kolejny wykonawca obwodnicy ? spółka POL-AQUA ? nie zainteresowała się pozostawioną przez poprzedniczkę ziemią.

Dochodząc swoich praw, kilkunastu rolników złożyło do sądu przeciwko FCC Construccion pozwy o zapłatę za wyrządzone szkody i utracone zarobki oraz wszczęło postępowanie administracyjne w celu rewitalizacji zdewastowanych gruntów.

17 listopada 2015 r. w Szczuczynie odbyły się oględziny zdewastowanych gruntów. Ustalenia podczas nich poczynione będą miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Wagę sprawy podnosi fakt, że wysokość poniesionych szkód w postępowaniu sądowym opiewa na kwotę ponad 160 tysięcy złotych, a w postępowaniu administracyjnym ? prawie 3,5 miliona złotych.

Rolników reprezentuje Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.