Kategoria: Aktualności

Powództwo o zapłatę kwoty 1,5 mln złotych za roboty budowlane przeciwko klientowi Kancelarii oddalone przez Sąd Okręgowy w Katowicach

Trwające 4 lata postępowanie sądowe prowadzone przeciwko klientowi Kancelarii zakończyło się oddaleniem powództwa. Sprawa dotyczyła żądania podwyższenia wynagrodzenia za roboty drogowe o kwotę prawie 1,5 mln złotych. Podczas postępowania prawnicy z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy podnosili wielokrotnie, że strony procesu zgodnie z ich prawem wynikającym ze swobody umów umówiły się na ścisłe wynagrodzenie ryczałtowe, w pełni zdając sobie sprawę z konsekwencji wynikających z zawieranej umowy.

Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że ? co prawda ? powód wykonał roboty, za które zapłaty dochodził w sprawie, jednak nie sposób mówić o udowodnieniu przez powoda, iż groziłaby mu rażąca strata na skutek wykonania tychże prac, ani też o zaistnieniu nadzwyczajnej zmiany stosunków. Wystąpienie tych przesłanek warunkuje natomiast podwyższenie umownie określonego ryczałtu.