Aktualności

17/11/2022

Pozytywne dla szpitala opinie biegłego w procesie dotyczącym zakażenia pacjenta gronkowcem oraz paciorkowcem

Szpital, będący klientem naszej Kancelarii, został pozwany o zapłatę 50.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem krzywdy doznanej przez pacjenta w związku z zarażeniem go bakterią gronkowca złocistego oraz paciorkowca, do czego zdaniem pacjenta doszło w pozwanym szpitalu.

Reprezentowanie szpitali w procesach medycznych jest o tyle trudna, że nie jest w nich konieczne wykazywanie przez pacjenta istnienia związku przyczynowego między działaniem (zaniechaniem) personelu służby zdrowia a doznaną przez niego szkodą w stopniu pewnym i stanowczym. Wystarczy istnienie związku o odpowiednim stopniu prawdopodobieństwa.

Upraszczając – odnosząc się do analizowanego przypadku – skoro pacjent wykazał, że w danym okresie przebywał w pozwanym szpitalu, gdzie przeprowadzono u niego operację nogi, a po tej operacji stwierdzono, że doszło u niego do zakażenia gronkowcem i paciorkowcem, to uprawdopodobnił, iż do zakażenia doszło w placówce medycznej i adwokaci Kancelarii musieli to domniemanie obalić, przedstawiając dowód przeciwny. Dzięki działaniom adwokatów kancelarii Duraj Reck i Partnerzy udało się to domniemanie obalić, co potwierdził biegły sądowy w swoich opiniach.