Aktualności

13/02/2017

Precedensowy wyrok w sprawie funkcjonowania aptek

Ostatnio wiele mówi się o zmianach na rynku aptecznym. Warto zatem wiedzieć, że jego przyszły kształt zależeć będzie nie tylko od decyzji polityków, ale również od tego, jak rozstrzygnie się trwający od 2014 roku głęboki spór prawny o interpretacje tzw. przepisów antykoncentracyjnych w prawie farmaceutycznym.

Możliwość zakładania i funkcjonowania aptek ograniczona jest wyjątkowo restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi liczby zezwoleń, które może uzyskać jeden podmiot. Wnioskodawca nie otrzyma kolejnego zezwolenia, jeśli prowadzi już na terenie danego województwa więcej niż 1% wszystkich aptek. Na tym jednak nie koniec. Forsowany jest bowiem pogląd, iż w oparciu o ten przepis możliwe jest również odbieranie zezwoleń już wydanych, jeśli przedsiębiorca przekroczył wskazaną granicę 1% (np. wskutek połączenia się z innym przedsiębiorcą).

Niejasności prawne w tym zakresie sprawiły, iż jeden z klientów Kancelarii znalazł się w nie lada kłopocie ? Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił mu zwrotu udzielonej pacjentom refundacji na leki, wskazując, iż apteka, w której leki były wydawane, była apteką ?ponadlimitową?, tj. prowadzoną z naruszeniem ograniczeń dotyczących wydawania zezwoleń. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W wyroku z dnia 28 października 2016 roku sąd podzielił stanowisko Kancelarii, stwierdzając, iż przepis dotyczący ograniczeń w wydawaniu zezwoleń należy stosować ? zgodnie z jego treścią ? tylko do wydawania nowych zezwoleń. Nie może on być natomiast odnoszony do zezwoleń już wydanych, np. w celu ich cofania. Opierając się na takiej wykładni, sąd uwzględnił powództwo i uznał, że NFZ nie miał podstaw do odmowy zwrotu refundacji. Wyrok sądu w Piotrkowie jest pierwszym orzeczeniem zawierającym tak gruntowną analizę tego niezwykle ważnego dla praktyki problemu prawnego. Jest również niezwykle istotny w szerszym kontekście ? wskazuje bowiem na granice działania organów administracji w oparciu o przepisy nakładające na obywateli ograniczenia bądź nakładające na nich obowiązki.