Aktualności

22/01/2018

Próba ucieczki przed wymaganiami RODO?

Ministerstwo Cyfryzacji, które pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, postanowiło uwzględnić propozycje Ministerstwa Rozwoju i zwolnić małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków, które nakłada RODO (Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Zwolnienie dotyczyłoby zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców, bo aż 99,8%.

Chodzi przede wszystkim o wyłączenie stosowania art. 13 RODO. W myśl tego artykułu osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do podstawowych informacji (np. kto będzie przetwarzał dane i w jakim celu), zaś obowiązkiem administratora danych osobowych jest ich udzielanie.

Projekt ustawy cały czas jest na etapie legislacyjnym, więc nie wiadomo jeszcze jaka będzie finalna wersja ustawy. Jednakże nie ma wątpliwości, że takie rozwiązanie i tak zostałoby zaskarżone przez Komisję Europejską jako niezgodne z RODO. Zamiast wzmacniać ochronę danych osobowych, propozycja ta burzy bowiem podstawowe gwarancje osób, których dane są przetwarzane.