Kategoria: Aktualności

Przejęcie kontroli nad spółką akcyjną przez akcjonariusza

Prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w wyniku działań podjętych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy doprowadzili do przejęcia kontroli nad spółką akcyjną przez akcjonariusza. W efekcie podjętych czynności przedstawiciele akcjonariusza objęli stanowiska w zarządzie spółki oraz organie nadzoru, przy zachowaniu statusu quo przedstawicieli pozostałych akcjonariuszy. Takie rozwiązanie przywróciło akcjonariuszowi transparentność w zakresie podejmowanych przez spółkę rozstrzygnięć, jak również umożliwia nadanie spółce odpowiedniej strategii biznesowej.